Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním kontaktného formuláru dáva potenciálny klient súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti Lipták, s.r.o., IČO: 46452664, jej zmluvným partnerom  a sprostredkovateľom v zmysle §8, zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Spoločnosť Lipták, s.r.o. je oprávnená vykonávať činnosť podriadeného finančného agenta, na základe licencie Národnej banky Slovenska.

Osobné údaje poskytuje potenciálny klient dobrovoľne za účelom vypracovania ponúk sprostredkovania finančných produktov, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potenciálny klient udeluje súhlas spoločnosti Lipták, s.r.o. s kontaktovaním za účelom marketing. Daný súhlas môže klient kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla spoločnosti

Lipták, s.r.o.

alebo formou emailu, na kontaktný email spoločnosti

martin.liptak@bcas.sk.